คำสอน

รวบรวมความรู้ต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลามที่สำคัญ หลักปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ประวัติศาสนาอิสลาม

รวมประวัติความรู้เกี่ยวความเป็นของศาสนาอิสลามที่สำคัญ ซึ่งเป็นศาสนาที่มีมาเป็นเวลายาวนาน ประวัติพระเป็นเจ้าและประวัติสำคัญอื่นๆ

เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

รวบรวมความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ ที่สำคัญของศาสนาอิสลาม อัพเดทข่าวสารน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Dawa news เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ประวัติความเป็นมา และหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

บทความใหม่

บทความใหม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นหลักความชื่อ คำสอน ประวัติและบทความต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

หนังเอวี ซับไทย

บทความเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลาม

รวบรวมบทความเกี่ยวกับหลักคำสอน ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามของศาสนาอิสลาม

 • สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลามสิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลาม
  ในแต่ละศาสนา จะมีทั่งข้อที่ต้องปฎิบัติ หรือ ข้อห้าม อย่างเช่นศาสนาพุทธ ก็จะให้ทุกคนปฎิบัติดี
 • หลักธรรมของศาสนาอิสราม ที่สำคัญหลักธรรมของศาสนาอิสราม
  หลักธรรมของศาสนาอิสราม ที่สำคัญ 1.หลักศรัทธา 6 ประการ คำว่าศรัทธาสำหรับชาวมุสลิม หมายถึง
 • ศาสนวินัยศาสนวินัย
  ศาสนวินัย นิติศาสตร์และการพิพากษา 1.วาญิบ คือหลักปฏิบัติภาคบังคับที่มุกัลลัฟ
 • หลักคำสอน ศาสนาอิสลามหลักคำสอน
  หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม 1.หลักการศรัทธา 2.หลักจริยธรรม 3.หลักการปฏิบัติ หลักศรัทธา

การเข้าสุนัต(มาโซะยาวี) วิถีแห่งศาสนาอิสลาม

การเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี ( Masuk Jawi ) คือพิธีขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายมุสลิม ทำให้แก่เด็กชายที่มีอายุประมาณ 8 - 12 ปี เป็นการปฏิบัติตามซุนนะห์หรือวิถีดำเนินชีวิตของศาสนาอิสลาม ที่มีนบีมุฮัมหมัด-ศาสดาของศาสนาอิสลาม เป็นแบบอย่าง จึงมีชื่อเป็นทางการว่าการเข้าสุหนัต** แต่ภาษาอาหรับเรียกว่า"คีตาน" ภาพถ่ายขาวดำชุดที่เห็นนี้ เป็นภาพการเข้าสุหนัตหมู่เมื่อ 50 ปีก่อนของเด็กชาย11คน...
Read More
การเข้าสุนัต(มาโซะยาวี) วิถีแห่งศาสนาอิสลาม

ความสวยงามมัสยิดร็อคแอนด์อัลอักซอ, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์

ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ก็ต้องสถานที่ยึดจิตใจ รวมเป็นถึงศาสนาอิสลาม ที่สถานที่ประกอบพิธีต่างๆ ก็ต้องมีความสวยงาม เพื่อให้บุคคลมาเกิดความสวยงามและสบายใจ วันนี้เรามาดูมัสยิดร็อคแอนด์อัลอักซอ, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์ ที่ถือว่ามีความสวยงามากอีกทีหนึ่ง โดมสีทองตั้งอยู่เหนือหินบน Temple Mount / Al Haram Ash Sharif - สถานที่น่าจะเป็นของ...
Read More
ความสวยงามมัสยิดร็อคแอนด์อัลอักซอ, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์

ศาสนาอิสลามในเกาหลี

เกาหลีใต้ มีผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวนเพียงราวๆ 35,000 คน ซึ่งชาวมุสลิม (ทั้งที่เป็นชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่นับถืออิสลาม) ในเกาหลีมักรวมตัวกันอยู่ในบริเวณมัสยิดที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 ในกรุงโซล โดยมัสยิดนี้ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างจากกลุ่มเผยแพร่ศาสนาอิสลามแห่งมาเลเซียร่วมกับชาติอิสลามอื่นๆ ส่วนในเกาหลีเหนือ ไม่พบผู้นับถือศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเกาหลีเหนือเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ ซึ่งไม่สนับสนุนการนับถือศาสนาใดๆในประเทศ ศาสนาอิสลามเริ่มเป็นที่รู้จักในเกาหลีในช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกลุ่มพ่อค้ามุสลิมที่เข้ามาทำการค้าขายกับราชวงศ์ถังของจีน รวมถึงได้เข้ามาทำการค้าขายกับอาณาจักรซิลลาอีกด้วย ศาสนาอิสลามได้เริ่มเผยแพร่เข้าสู่สหพันธรัฐซิลลาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่...
Read More
ศาสนาอิสลามในเกาหลี

รูปแบบความรักใน ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เมื่อบุคคลภายนอกมองเข้าไปก็จะรู้สึกว่า การแสดงออกความรักในศาสนาอิสลาม ดูค่อยข้างไม่เปิดเผย และค่อนข้างจะเข้มงวด ยิ่งความรักของหนุ่มสาว ความรัก คือ ความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป็นแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม ฉะนั้นมนุษย์เรามีความรู้สึกหลากหลายรูปแบบเช่น ความรัก ความเศร้า ความทุกข์ เป็นต้น 1. รักอัลลอฮฺ การรักอัลลอฮฺ เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา และมุสลิมและผู้ศรัทธาทุกๆ คนจำเป็นต้องมีความรักต่อพระเจ้า มากกว่าตัวของเขาเอง มากกว่าบิดามารดาของเขา มากว่าลูกเมียของเขา และมากกว่าทรัพย์สินเขาเขาและมนุษย์ทุกๆ คน และแน่นอนใครก็ตามที่เขานั้นรักสิ่งอื่นมากกว่าอัลลออฺและร่อซูล แน่นอนจะมีการลงโทษจากพระองค์ อัลลอฮฺ ตรัสว่า 2. รักท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม      ครั้งหนึ่งเราอยู่พร้อมกับนบี และท่านเอามือไปจับมืออุมัร บิน อัลค็อฏฏอบอุมัรได้กล่าวแก่ท่านว่า"โอ้รสูลของอัลลอฮฺ แท้จริงท่านเป็นคนที่ฉันรักมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกจากตัวฉันเองเท่านั้น"ดังนั้นท่านนบี จึงกล่าวขึ้นว่า "ไม่ ฉันขอสาบานด้วยพระนามของผู้ที่ตัวฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ จนกว่าตัวฉันจะเป็นที่รักของเจ้ามากกว่าตัวของเจ้าเอง" ดังนั้นอุมัรจึงกล่าวแก่ท่านว่า "แท้จริง ขณะนี้ ฉันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นที่รักของฉันมากกว่าตัวของฉันเองดังนั้น นบี จึงกล่าวว่า "บัดเดี๋ยวนี้แหละ โอ้อุมัร" 3.รักที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ความพินาศหายนะจะได้แก่พวกเขาและพระองค์ได้ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล ทั้งนี้เพราะว่า พวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮ.ทรงประทานลงมา พระองค์จึงทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล”...
Read More
รูปแบบความรักใน ศาสนาอิสลาม

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวคาวเหม็นคลุ้งทั่วเมืองเกี่ยวกับ “คู่สามีภรรยาคนดัง นับถือศาสนาอิสลาม แต่มีมือที่สามมาเกี่ยวพัน” หลายคนสงสัย หลายคนข้องใจว่า “หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอมให้มีภรรยาที่ 2 หรือมีกิ๊ก สามีจะกระทำผิดตามหลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่? กรณีที่ 1 : สาเหตุที่ศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สามีมีเมีย 4 คนได้นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร?อาจารย์นาอีม อธิบายว่า...
Read More
สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

ไวรัสโคโรนา: จุฬาราชมนตรี แนะเรื่องการสลาม-งดอาบน้ำศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโควิด-19

21 มี.ค.) สำนักจุฬาราชมนตรีเผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ชาวมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยได้ปฏิบัติตามเพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือรัฐบาลจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศดังกล่าวแนะนำให้ชาวมุสลิมงดการทักทาย (สลาม) ด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือทักทายกันเท่านั้น สำหรับมัสยิดให้ผู้ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสมากๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด...
Read More
ไวรัสโคโรนา: จุฬาราชมนตรี แนะเรื่องการสลาม-งดอาบน้ำศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโควิด-19

มุสลิมเพื่อสันติ ค้าน “กฎหมายคู่ชีวิต” สุดตัว ลั่นทำลายศีลธรรม-ประเทศไม่สงบ

มูลนิธิอิสลามเพื่อสันติ ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อช่วงที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้ เพราะมองว่าจะเป็นการทำลายสถาบันครอบครัว และขัดต่อหลักศีลธรรมอันดี "มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) จึงขอคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ระบุ "กฎหมายฉบับนี้อาจทำให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมสลายทางสังคม ศีลธรรมอันดีงาถูกทำลาย หลักคำสอนของศาสนาถูกเพิกเฉย และจะทำให้สังคมเกิดวิกฤต จนลุกลามบานปลาย และยากเกินการแก้ปัญหาเยียวยา" โดนทัวร์ลงจนต้องลบโพสต์...
Read More
มุสลิมเพื่อสันติ ค้าน “กฎหมายคู่ชีวิต” สุดตัว ลั่นทำลายศีลธรรม-ประเทศไม่สงบ

สงครามครูเสด 4 ครั้ง ไม่ใช่เหตุขัดแย้งทางศาสนา แต่อำนาจ-ผลประโยชน์มีเอี่ยว

สงครามครูเสดนั้นคนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม เพื่อแย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือ นครเยรูซาเลม ที่ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของ 2 ศาสนาดังกล่าว ซึ่งบรรดาประเทศที่อ้างศาสนาทั้ง 2 ศาสนานี้ต่างผลัดกันเข้ายึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นความปรารถนาที่บรรดาสันตะปาปาผู้เป็นประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ต้องการจะขยายอำนาจเข้าไปเหนือคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ของจักรวรรดิไบแซนไทน์เท่านั้นเอง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรู้จักจักรวรรดิโรมันก่อนจึงจะเข้าใจเรื่องสงครามครูเสด เดิมทีจักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาลที่มีอำนาจแผ่ไพศาลไปในทั้ง 3 ทวีปคือ ยุโรป แอฟริกา และเอเชียตะวันออกกลาง โดยมีอาณาบริเวณล้อมรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเปรียบเสมือนทะเลสาบของจักรวรรดิโรมัน...
Read More
สงครามครูเสด 4 ครั้ง ไม่ใช่เหตุขัดแย้งทางศาสนา แต่อำนาจ-ผลประโยชน์มีเอี่ยว

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและการทำลาย จริงหรือไม?

ท่ามกลางความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบันนั้น ได้ทำให้เกิดคำถามว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและการทำลายไปเสียแล้วกระนั้นหรือ?แน่นอนว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้น โลกมุสลิมเป็นโลกของพหุสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาที่ปกครองโลกนับแต่ใจกลางเอเชียไปจนถึงแหลมไอบีเรียนในสเปน จนทำให้โลกมุสลิมกลายเป็นโลกอารยธรรมที่รุ่มรวยและมั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนับพันปี และแน่นอนว่าสาเหตุที่ทำให้ศาสนาอิสลามกลายเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจได้ถึงเพียงนั้นก็ไม่ได้มาจากการใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นหลักขันติธรรมที่ชาวมุสลิมมีต่อคนต่างศาสนาด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในศาสนาที่ชาวมุสลิมให้การยอมรับมากที่สุดมานับตั้งแต่ยุคศาสดาก็คือคริสตศาสนานั้นเองสำหรับเนื้อความที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้่คือ "พันธสัญญา" ที่นบีมูฮัมหมัดได้มีต่อบาทหลวงแห่งโบสถ์เซนต์แคทเธอรีนบนยอดเขาซีนาย (Saint Catherine's Monastery) ในประเทศอียิปต์ อันมีเนื้อความว่าท่านจะปกป้องเหล่าคริตชนจากภัยอันตรายทั้งหลาย ซึ่งเนื้อความในพันธสัญญานี้ได้ถูกเขียนขึ้นโดยอาลี ผู้เป็นหลานอาของท่าน (และต่อมาจะเป็นหนึ่งใน "รอชิดูน คอลิฟะท์" หรือคอลิฟท์ผู้ทรงธรรมทั้งสี่แห่งยุค)...
Read More
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและการทำลาย จริงหรือไม?

อัลลอหฺ ศาสดาของศาสนาอิสลาม

วันนี้เราจะพาท่านมาทำความรู้จัก ศาสดาของศาสนาอิสลาม นั้นก็คือ  อัลลอหฺ ที่เชื่อกันว่า พระนามของพระผู้เป็นเจ้า ผู้สร้างมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล พระองค์ทรงมีโดยไร้จุดเริ่มต้น และทรงมีอยู่นิรันดร์โดยไม่มีจุดจบ พระองค์แตกต่างกับทุกสรรพสิ่งอย่างสิ้นเชิง ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง มิต้องทรงพึ่งพาสิ่งใด พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์เดียว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกเหนือจากพระองค์ ตามความเชื่อของอิสลาม อัลลอฮ์ ทรงมีความสามารถในการบันดาลทุกสรรพสิ่ง...
Read More
อัลลอหฺ ศาสดาของศาสนาอิสลาม