ความสวยงามมัสยิดร็อคแอนด์อัลอักซอ, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์

ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ก็ต้องสถานที่ยึดจิตใจ รวมเป็นถึงศาสนาอิสลาม ที่สถานที่ประกอบพิธีต่างๆ ก็ต้องมีความสวยงาม เพื่อให้บุคคลมาเกิดความสวยงามและสบายใจ วันนี้เรามาดูมัสยิดร็อคแอนด์อัลอักซอ, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์ ที่ถือว่ามีความสวยงามากอีกทีหนึ่ง

โดมสีทองตั้งอยู่เหนือหินบน Temple Mount / Al Haram Ash Sharif – สถานที่น่าจะเป็นของ Holy of Holies ใน Temple of Solomon หินถูกกล่าวหาว่าเป็นจุดที่พระศาสดามูหะหมัดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในการเดินทางกลางคืนถือโดยเทวทูตกาเบรียล อัศวินนักรบหันวิหารเข้าไปในโบสถ์หลังจากสงครามครูเสด แต่มันก็กลับไปหาอิสลามเมื่อสลัดเยรูซาเล็ม Saladin