จีนสั่งห้ามมุสลิมอุยกูร์ทำพิธีนิกะฮ์

จีนสั่งห้ามมุสลิมอุยกูร์ทำพิธีนิกะฮ์