ชาวคริสต์และมุสลิมจับมือบูรณะเมืองโบราณของอิรักที่ถูกไอเอสทำลาย

ชาวคริสต์และมุสลิมจับมือบูรณะเมืองโบราณของอิรักที่ถูกไอเอสทำลาย

ใจกลางเมืองโมซูล เมืองใหญ่อันดับ 2 ของอิรัก ยังเต็มไปด้วยซากปรักหักพังหลังทำสงครามยึดเมืองคืนมาจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐอิสลาม หรือไอเอส เมื่อ 3 ปีก่อน ตอนนี้ โครงการของสหประชาชาติที่ชื่อ “ฟื้นฟูจิตวิญญาณของโมซูล” (Reviving the Spirit of Mosul) ชักชวนให้ทั้งชาวคริสต์และชาวมุสลิมมาร่วมบูรณะโบสถ์สองแห่งและมัสยิดอีกหนึ่งแห่ง เตรียมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่มีแผนจะมาเยือนเมืองโบราณแห่งนี้ในเดือน มี.ค.