ชาวคริสต์และมุสลิมจับมือบูรณะเมืองโบราณของอิรักที่ถูกไอเอสทำลาย

ชาวคริสต์และมุสลิมจับมือบูรณะเมืองโบราณของอิรักที่ถูกไอเอสทำลาย