นิกายซุนนีย์ มุสลิมส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนีย์

นิกายซุนนีย์ มุสลิมส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนีย์