ประวัติศาสนาอิสลาม

ประวัติศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสรามเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ผู้ที่ได้รับศาสนาอิสราม คือ ท่านนบี มูฮัมมัด ซึ่งเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของโลก หลังจากนี้ไม่มีศาสดาองค์ใดอีกเลยท่านผู้นี้เกิดที่นครมักกะฮ์ ในประเทศซาอุดิอาราเบีย เมื่อเดือนรอบีอุลลาวาล บิดาของท่านชื่ออับดุลลอฮ มารดาชื่อ อามีนะฮ เมื่อท่านเกิดได้เพียง 3 เดือน บิดาก็ถึงแก่กรรม ต่อมามารดาก็มอบให้ท่านอยู่ในความเลี้ยงดูของแม่นมชื่อ หะลีมะฮ ทั้งนี้เป็นธรรมเนียบของชาวอาหรับ ที่ต้องฝึกเด็กให้ชินต่อความเป็นอยู่ของชนบท และทะเลทราย เมื่ออายุได้ 6 ขวบจึงได้กลับมาอยู่กับมารดาในระหว่างพาท่านไปเยี่ยมศพพระบิดาที่เมืองมะดีนะฮ มารดาท่านก็ได้ถึงแก่กรรม ที่เมืองมัดยัน นับว่าท่านกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เล็ก ต่อมาปู่ของท่านก็ได้รับท่านไปอุปการะอยู่ได้เพียง 2 ปี ปู่ก็ถึงแก่กรรม ท่านจึงได้อยู่ในความอุปการะของลุง ชื่ออะบู ฏอบิล เรื่อยมาจนกระทั่งได้รับฉายาว่า มูฮัมมัด-อามีน (ผู้ซื่อสัตย์) แต่เพราะความยากจนบีบบังคับ ท่านจึงต้องไปรับจ้าง เป็นคนเลี้ยงแกะตั้งแต่เยาว์วัย พออายุได้ ๑๒ ขวบ ท่านก็เริ่มรู้จักความเป็นไปของโลก มีอุปนิสัยชอบคิด และชอบท่องเที่ยวไปในทะเลทราย เพื่อค้าขายตามเมืองไกลๆ