พาราไดซ์ พาร์ค สนับสนุนเงินและเครื่องดื่มเพื่อประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม

พาราไดซ์ พาร์ค สนับสนุนเงินและเครื่องดื่มเพื่อประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม

เอ็ม บี เค นายเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ในเครือเอ็ม บี เค (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมมอบเงินจำนวน 20,000 บาท และน้ำผลไม้ ให้กับ นายสนั่น โตสมบูรณ์ ( ที่ 4 จากซ้าย) อิหม่ามประจำมัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม เพื่อสนับสนุนการประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม เนื่องในวันละศิลอด “รอมฎอน” เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพฯ–27 ส.ค.–โฟร์ฮันเดรท นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ติดตั้งในห้องปฏิบัติการเรียนไฟฟ้าแรงสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ครุภัณฑ์ที่มอบมีดังนี้ Testing Transformer 10 kVA 1 phase 100 kV, Sphere Gap, Isolating Transformer 2kVA และ Model หม้อแปลงแสดงโครงสร้างภายใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารัญ วรรณอานนท์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับมอบ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 333.33 MVA ระดับแรงดัน 525 kV ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อเร็วๆ นี้