รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานีที่จัดว่าเป็นจังหวัดของชาวอิสลาม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2564 จำนวน 8 อำเภอ 44 ตำบล 174 หมู่บ้าน 26 ชุมชน 21,243 ครัวเรือน 84,270 คน ซึ่งสถานการณ์ทั่วไปคลี่คลายแล้วทั้ง 8 อำเภอ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก จำนวน 6 ตำบล 10 หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานีได้แจกจ่ายมอบสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 52,091 ชุด การจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 17,726 กล่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด มูลนิธิและภาคเอกชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนจำนวน 19 ครั้ง พร้อมได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คายได้อย่างรวดเร็ว

วันนี้ (16 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย

ส่วนสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดที่อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการคัดกรองแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รวม 337 คน คัดกรองประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 80 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ รวมการตรวจคัดกรองกลุ่มต่างๆ 2,612 คน เข้าเกณฑ์ส่งตรวจเชื้อ 650 คน (ผลตรวจไม่พบเชื้อ 646 คน รอผลตรวจ 4 คน) พร้อมนี้ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เชิงรุกด้านการบังคับใช้กฎหมาย การคัดกรอง การประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง และความพร้อมสถานที่กักกันตัว

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้บริหารของจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ที่ยังคงต้องเน้นบุคคลลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องให้เข้าสู่ขบวนการคัดกรอง และกักตัวเฝ้าระวังอาการทั้งหมด

ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปพบประชาชนที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี