รอมฎอน : จะเป็นอย่างไรเมื่อวัยรุ่นมุสลิมต้องไปโรงเรียนในช่วงถือศีลอด

เดือนรอมฎอน

เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ชาวมุสลิมทั่วโลกก็จะสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประจำปีนี้ หลังจากที่ได้เริ่มถือศีลอดกันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
หัสดินทร์ อิสลาม นักเรียนวัย 17 ปี ในกรุงเทพฯ เริ่มถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมาตั้งแต่อายุ 10 ปี ทุกวันที่ถือศีลอดเขาจะตื่นนอนตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. เพื่อรับประทานอาหารก่อนถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น และจะรับประทานอาหารได้อีกครั้งในตอนเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตก
หลังการรับประทานอาหารมื้อแรกของวัน หัสดินทร์จะละหมาดและกลับไปนอนต่อ ก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งและเตรียมตัวไปโรงเรียน ที่โรงเรียนเขาทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติ รวมทั้งการเล่นกีฬาและหากวันใดต้องไปเรียน รด. หากทำได้เขาก็ไม่ละเว้นการถือศีลอด
ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรและการเคหะของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กว่าร้อยละ 80 ของชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในภาคใต้โดยเฉพาะ ใน 5 จังหวัดชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา) หรือประมาณ 2.24 ล้านคน ในกรุงเทพฯ มีประชากรมุสลิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 หรือประมาณ 262,000 คน จากประชากรมุสลิมทั้งประเทศ โดยพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ เขตหนองจอก เขตสวนหลวง และเขตประเวศ