รูปแบบความรักใน ศาสนาอิสลาม

รูปแบบความรักใน ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เมื่อบุคคลภายนอกมองเข้าไปก็จะรู้สึกว่า การแสดงออกความรักในศาสนาอิสลาม ดูค่อยข้างไม่เปิดเผย และค่อนข้างจะเข้มงวด ยิ่งความรักของหนุ่มสาว

ความรัก คือ ความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป็นแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม ฉะนั้นมนุษย์เรามีความรู้สึกหลากหลายรูปแบบเช่น ความรัก ความเศร้า ความทุกข์ เป็นต้น

1. รักอัลลอฮฺ

การรักอัลลอฮฺ เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา และมุสลิมและผู้ศรัทธาทุกๆ คนจำเป็นต้องมีความรักต่อพระเจ้า มากกว่าตัวของเขาเอง มากกว่าบิดามารดาของเขา มากว่าลูกเมียของเขา และมากกว่าทรัพย์สินเขาเขาและมนุษย์ทุกๆ คน และแน่นอนใครก็ตามที่เขานั้นรักสิ่งอื่นมากกว่าอัลลออฺและร่อซูล แน่นอนจะมีการลงโทษจากพระองค์ อัลลอฮฺ ตรัสว่า

2. รักท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

     ครั้งหนึ่งเราอยู่พร้อมกับนบี และท่านเอามือไปจับมืออุมัร บิน อัลค็อฏฏอบอุมัรได้กล่าวแก่ท่านว่า”โอ้รสูลของอัลลอฮฺ แท้จริงท่านเป็นคนที่ฉันรักมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกจากตัวฉันเองเท่านั้น”ดังนั้นท่านนบี จึงกล่าวขึ้นว่า “ไม่ ฉันขอสาบานด้วยพระนามของผู้ที่ตัวฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ จนกว่าตัวฉันจะเป็นที่รักของเจ้ามากกว่าตัวของเจ้าเอง” ดังนั้นอุมัรจึงกล่าวแก่ท่านว่า “แท้จริง ขณะนี้ ฉันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นที่รักของฉันมากกว่าตัวของฉันเองดังนั้น นบี จึงกล่าวว่า “บัดเดี๋ยวนี้แหละ โอ้อุมัร”

3.รักที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม

ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ความพินาศหายนะจะได้แก่พวกเขาและพระองค์ได้ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล ทั้งนี้เพราะว่า พวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮ.ทรงประทานลงมา พระองค์จึงทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล” และจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำการละหมาด และจงอดทนในการปฏิบัติ เรามิได้ขอเครื่องยังชีพจากเจ้า เราต่างหากเป็นผู้ให้เครื่องยังชีพแก่เจ้าและบั้นปลายนั้นสำหรับผู้ที่มีความยำเกรง”

4. รักภรรยา

ความรักมีต่อภรรยา คือสาเหตุทำให้ครองชีวิตคู่ที่ยาวนานสิ่งนี้เป็นธรรมชาติของผู้ชายและผู้หญิง มันคือพรอันประเสริฐที่อัลลอฮ์ ประทานให้แก่มนุษย์

รักพี่น้อง

แท้จริงอัลลอฮ์ ทรงให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ รักพระผู้สร้าง และให้พวกเขานั้นรักกันในหมู่พี่น้องมุสลิมในการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตในสังคม และทรงห้ามปรามการรังเกียจ ความโกรธแค้น สิ่งที่นำมาซึ่งความแตกแยก ทะเลาะวิวาท