วันสำคัญต่างๆ ของศาสนาอิสลาม

วันสำคัญต่างๆ ของศาสนาอิสลาม

ในทุกศาสนายอมมีวันที่เป็นวันสำคัญด้วยกันทุกๆศาสนา และวันนี้เรามาทำความรู้จักวันสำคัญของศาสนาอิสลามศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาได เราก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ ส่วนในบทความนี้ผมขอนำเสนอในเรื่องของวันสำคัญทางศาสนาอิสลามกันนะ

1. วันอีดิ้ลอัฎฮา หรือจำได้ง่าย ๆ ก็คือวันรายอครับ วันรายอจะเป็นวันเฉลิมฉลอง เป็นวันแห่งการให้อภัยซึ่งกันและกัน ในวันรายอจะมีการละหมาดที่มีชื่อว่า ละหมาดอีด จะแตกต่างกับละหมาด 5 เวลาเป็นประจำทุก ในวันรายอเวลาการละหมาดอีดจะอยู่ในช่วงตอนเช้า ตอน 8 โมง หรือ 9 โมงครับ ในวันรายอคนที่เป็นมุสลิมจะต้องตื่นเช้าเพื่อแต่งตัวให้มีความสวยสะอาด ซึ่งเมื่อทุกคนแต่งตัวเสร็จก็สามารถนำขนมหรือตูปะ ไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องได้ครับ ในส่วนของผู้ที่มาประจำเดือนจะไม่อนุญาตให้ละหมาดครับ แต่อนุญาตให้เข้าร่วมเฉลิมฉลองในวันนี้ครับ และเมื่อมีการละหมาดเสร็จเราก็สามารถไปเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้กันได้เลยครับ

2. วันปีใหม่อิสลาม วันปีใหม่อิสลามจะนับตั้งแต่วันที่ท่านศาสดาได้อพยพจากมักกะห์ไปสู่มาดีนะห์ ในวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวมุสลิมก็ให้ความสำคัญอีกเช่นกันครับ

3. วันศุกร์ วันศุกร์จะเป็นวันที่มีการละหมาดร่วมกันมาก เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนตะต้องไปละหมาดวันศุกร์กันที่มัสยิดนั้นเอง ในวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในอิสลามอีกเช่นกันครับ

4. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามอีกเช่นกันครบ เพราะวันนี้ถ้าหากเราถือศีลอดจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในวันจันทร์ หรือวันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วันนี้ครับ

5. เดือนรอมฎอน เดือนรอมฎอนหรือเรียกกันได้ง่าย ๆ ว่า เดือนบวชนี่นเองครับ เดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนของการลดการดื่มการกิน เพราะชาวมุสลิมที่สามารถถือ ศีลอดได้จะต้องตื่นกลางคืนมาทานข้าวครับ ส่วนในเรื่องการแก้บวชจะแก้ในเวลาช่วง 6 โมงเย็นครับและในกลางคืนจะมีการละหมาดตาราเวี้ยะในทุก ๆ คืนของเดือนรอมฎอนครับ