วิทยาลัยอิสลามจัดนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก

ที่ห้องประชุมสถาบันภาษาอาหรับ วิทยาลัยอิสลาม วิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีวิทยาลัยอิสลาม ม.อ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก โดยมี ดร.อัสมัน แตอาลี รักษาการ ผอ. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาขึ้น ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาด้านภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อิสลามที่ถูกต้องบริสุทธิ์แก่สังคมโลก อันจะนำไปสู่ความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจนยกระดับการศึกษาอิสลามในประเทศไทยสู่เวทีสากล”

น.ส.อาแอเสาะ ซาแม น.ศ.ปี 4 เอกอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กล่าวว่า “ วันนี้เป็นวันภาษาอาหรับโลก มีน้องๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมเยอะมาก บ้างมาร่วมแข็งขัน ตอบคำถามภาษาอาหรับ และมาชมจัดนิทรรศการ วิธีวัฒนธรรมอาหรับ ที่นักเรียน สถาบันภาษาอาหรับได้จัดขึ้น เช่นการกินชา แบบอาหรับ ภาชนะที่ใช้การใส่ชาที่มาจากอาหรับ ซึ่งไม่เหมือนกับบ้านเรา ดีใจมากที่น้องๆจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจ เพราะภาษาอาหรับถือเป็นภาษาอันดับที่ 3 ของโลก ที่มีการใช้สือสารกันและอัลกุรอานที่เราอ่านก็ยังใช้ภาษาอาหรับ ดังนั้น ภาษาอาหรับจึงมีความสำคัญต่อพวกเรา”
ด.ญ.มุรนี เจะโว๊ะ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพอมิง ปะนาเระ จ.ปัตตานี กล่าวว่า วันนี้ มาให้กำลังใจเพื่อนที่มาร่วมโต้วาทีและตอบคำถามเป็นภาษาอาหรับ ในวันภาษาอาหรับโลก ที่ มอ.ปัตตานี