ศาสนาอิสลามกับวันสิ้นโลก

ศาสนาอิสลามกับวันสิ้นโลก เมื่อถึงวันสิ้นโลก จะมีการเป่าสังข์ ดังทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ ผู้เป่าสังข์ เค้าว่ากันว่า เอาสังข์จ่อปาก แล้ว!! อัลลอฮ์จะเป็นผู้สอบสวน ทุกๆคน ว่าเจ้ามีละหมาดมาไหม พระองค์จะปกป้องผู้ที่ศรัธทาต่อพระองค์เท่านั้น วันสิ้นโลก จะมีอุกกาบาทตกลงมา แต่ว่ามุสลิมทุกคน จะไม่ทันเห็น เพราะได้ ความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้สิ้นชีวิตกันก่อน เหลือแต่ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ที่ไม่ได้ความเมตตา

ศาสนาอิสลามกับวันสิ้นโลก

 • โลกจะยังไม่ถึงกาลอวสาน จนกว่า
 • ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย ผู้ชายมีจำนวนลดน้อยลง
 • ยาจกในวันนี้ สามารถสร้างตึกสูงใหญ่ในวันหน้า
 • เวลาสั้นลงน้อยกว่าเดิม เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
 • บ่าว ให้กำเนิดบุตร ที่จะมาเป็นเจ้านายในอนาคต
 • จะมีการพบภูเขาทองคำ แล้วพากันแก่งแย่งมาเป็นของตน
 • เสื้อผ้าอาภรที่สวมใส่ ในเวลาเช้า จะถูกเปลี่ยนในเวลาสาย เสื้อผ้าอาภรที่สวมใส่ในเวลาสาย จะถูกเปลี่ยนในเวลาเย็น เสื้อผ้าที่ถูกใส่ในเวลาเย็นจะถูกเปลี่ยนในเวลาก่อนนอน
 • พวกผู้หญิงจะสวมใส่เสื้อกันหนาว ที่ดูเหมือนไม่สวมใส่อะไรเลย
 • พวกมนุษย์หลงเชื่อ สิ่งที่เห็นในชั้นฟ้าและอวกาศ ว่ามันเป็นความจริง
 • ความไว้วางใจจะไม่มีในหมู่มนุษย์
 • แผ่นดินไหวทางทิศ ตะวันตก แผ่นดินไหวทางทิศตะวันออก