ศาสนาอิสลามที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ศาสนาอิสลามที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ในขณะนี้อิสลามเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากศาสนาคริสต์ แต่อิสลามเป็นกลุ่มศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ถ้าแนวโน้มยังคงต่อเนื่องเช่นนี้ ประชากรมุสลิมจะมีจำนวนมากกว่าคริสต์ภายในปลายศตวรรษนี้ ศูนย์วิจัยพิวระบุ

62 เปอร์เซ็นต์ของชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นประชากรขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย อินเดียปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน และตุรกี นักวิจัยพิวระบุ

ตามรายงานนี้ แม้ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก แต่ในปี ค.ศ.2050 อินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมใหญ่ที่สุดประชากรมุสลิมในยุโรปก็จะเพิ่มด้วยเช่นกัน โดยศูนย์วิจัยพิวคาดว่า 10 เปอร์เซนต์ของชาวยุโรปทั้งหมดจะเป็นชาวมุสลิมภายในปี 2050

รายานระบุว่า ปี 2015 ที่ผ่านมา มีมุสลิมทุกเพศทุกวัย 3.3 ล้านคนในสหรัฐฯ หรือประมาณ 1 เปอร์เซนต์ของประชากรสหรัฐ และภายในปี ค.ศ.2050 คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 2.1 เปอร์เซนต์ แซงหน้าชาวยิวที่เป็นศาสนาที่มีผู้นับถืออันดับ 2 ของสหรัฐในขณะนี้

การวิจัยอ้างว่า มี 2 ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของอิสลาม ประการแรกชาวมุสลิมมีบุตรมากกว่ากลุ่มศาสนาอื่นๆ ทั่วโลก โดยที่ผู้หญิงแต่ละคนมีค่าเฉลี่ยการมีบุตร 3.1 คน เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันที่มีค่าเฉลี่ย 2.3 คน

ประการที่สอง มุสลิมมีอายุเฉลี่ยอ่อนกว่ากลุ่มศาสนาอื่นๆ โดยในปี 2010 อายุเฉลี่ยของชาวมุสลิมทั้งหมดคือ 23 ปี หรืออายุน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิม 7 ปีรายงานระบุด้วยว่า แม้การอพยพจะไม่ได้เปลี่ยนจำนวนประชากรโลก แต่ก็จะช่วยในการเพิ่มประชากรมุสลิมในบางภูมิภาค รวมทั้งอเมริกาเหนือและยุโรป

กล่าวสำหรับ สำนักวิจัยพิว หรือ ศูนย์วิจัยพิว ( Pew Research Center) เป็นหน่วยงานวิจัยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายทางการเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ที่สำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน วิเคราะห์ข่าวสาร วิจัยทางด้านสังคมวิทยา ฟังความคิดเห็นของหลาย ๆ ฝ่าย และนำผลการค้นพบตีพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ ประเด็นที่ให้ความสำคัญมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง ศาสนา การเมืองสหรัฐอเมริกา สังคม การต่างประเทศ และสื่อ