สถาบันกษัตริย์: องค์กรอิสลามในไทยระบุชาวมุสลิมมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

สถาบันกษัตริย์: องค์กรอิสลามในไทยระบุชาวมุสลิมมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์