สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลาม

สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลาม

ในแต่ละศาสนา จะมีทั่งข้อที่ต้องปฎิบัติ หรือ ข้อห้าม อย่างเช่นศาสนาพุทธ ก็จะให้ทุกคนปฎิบัติดี รักษาศีล 5 วันนี้เรามาดู ข้อปฎิบัติของศาสนา อิสลามกันบ้าง ว่ามีอะไรบ้าง

 1. ต้องเผยแพร่ศาสนา สัจธรรม
 2. กำจัดสิ่งแหลมคมที่เป็นอันตรายออกจากทางเดิน
 3. บอกทางแก่ผู้ที่หลงทาง
 4. จงแต่งงาน และแต่งงานที่ดีที่สุดคือ การใช้จ่ายน้อย และวุ่นวายน้อยที่สุด
 5. เมื่อเวลากู้ยืม จงให้ผู้กู้เป็นผู้เขียนสัญญา
 6. จงกินและดื่มให้หมดภาชนะ อย่าให้เหลือ ฟุ่มเฟือย
 7. เมื่อมีขบวนศพเคลื่อนผ่านมาจงยืนให้เกรียติศพนั้น
 8. จงรักษาความสะอาด เพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งแห่งการศรัทธา
 9. เมื่อผู้มาเยี่ยมเยียนจะกลับบ้าน เจ้าของบ้านต้องออกไปส่งถึงประตู ถ้ามีรั้วให้ไปส่งถึงรั้ว
 10. เมื่อจะทำกิจการใดๆ ที่เป็นผลดีต่อสังคม จงกระทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม
 11. จงรักษาคำมั่นสัญญา
 12. จงห่างไกลสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นสื่อชักนำไปสู่ความชั่วช้า
 13. เมื่อจะทำกิจการใดๆ ต้องทำเพื่ออัลลอ์ พระองค์เดียวเท่านั้น
 14. จงตรงต่อเวลาในการใช้หนี้สิน และจงผ่อนปรนลูกหนี้
 15. จงจ่ายค่าแรงของผู้ใช้แรงงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง(จ่ายให้เร็ว)
 16. จงช่วยกันขจัดความชั่วช้าที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
 17. เริ่มสอนอัลกุรอาน หนังสือ รวมทั้งมารยาทและจริยรรม แก่บุตรหลานตั้งแต่อายุย่างเข้าวัย 7 ขวบ และให้แยกที่นอนระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย
 18. จงชักชวนมนุษย์ให้กระทำความดี และยับยั้งความชั่ว
 19. ต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัจธรรม
 20. จงต่อสู้และขวนขวายเพื่อให้ชนะกิเลส และอำนาจใฝ่ต่ำของตน ฯลฯ