หลักความเชื่อของศาสนา อิสลาม

หลักความเชื่อของศาสนา อิสลาม

ต้องบอกเลยว่าสำหรับชาวอิสลามนั้นเขาจะมีความเชื่อ และความศรัทธาที่แตกต่างจากศาสนาอื่นอย่างสิ้นเชิง และขอบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีความเคร่งครัด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดเพราะนอกจากเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวศาสดาของเขาแล้ว เขายังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆได้เป็นอย่างดีก็เพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี เพื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นและการทำตามหลักคำสอนที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน จะได้เป็นมุสลิมผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนอย่างแท้จริง

  • ศรัทธาอัลเลาะห์ อย่างแรกเลยก็คือการมีศรัทธาแต่การมีศรัทธาในที่นี้ จำเป็นจะต้องมีการศรัทธาเพียงแค่อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้น เพราะถือว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่มีสิ่งที่รวมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เป็นผู้มีอำนาจสูงที่สุดเป็นผู้ที่อยู่ไปชั่วนิรันดร์เพราะพระองค์เป็นผู้ให้
  • เชื่อมั่นในบรรดาศาสนทูต เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่เชื่อว่าถูกส่งมา โดยอัลเลาะห์เพื่อที่จะทำให้เหล่าศาสดา หรือผู้ที่นับถืออิสลามนั้นได้มารับรู้ข่าวสารต่างๆผ่านตัว รอซูล และไม่มีการแบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะได้นำสิ่งดีๆ ในอัลกุรอานมาให้ทุกคนถือว่าเป็นการส่งต่อ
  • มุสลิมที่แท้จริงต้องศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ เพราะมีความเชื่อว่ามีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มากซึ่งเป็นผู้ที่มี แต่ความดีสร้างแต่ความดีและเป็นผู้ที่ไม่ต้องการที่จะกินหรือดื่ม หรือแม้แต่กระทั่งนอนหลับและมีความภักดีต่อองค์อัลเลาะห์ เพราะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญ 

เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า

หลายคนน่าจะรู้กันดีว่าชาวมุสลิมนั้นมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และไม่มีทางที่จะมีสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบหรือมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าอย่างแน่นอน และต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากๆเพราะสำหรับศาสนานี้มีแค่พระองค์เดียว ซึ่งจะไม่มีพระองค์อื่นเลยและที่สำคัญก็เป็นคนที่ไม่มีบูทหรือแม้แต่กระทั่งบริวาล ซึ่งมีความเชื่อว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง ซึ่งในศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเป็นทั้งผู้สร้าง และผู้ให้และเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างเพราะทุกอย่างเพราะองค์เป็นคนจัดการรวมถึงจักรวาลนี้ด้วยทุกสรรพสิ่ง เห็นทุกสิ่งเห็นทุกอย่างหยั่งรู้และในภาษาอารบิกต้องบอกแต่ว่าอัลเลาะห์นั้น มันมีความหมายก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง

ประวัติศาสนาอิสลาม

ต้องบอกเลยว่าศาสนาอิสลามนั้นมันเกิดขึ้นมานานมาก ตั้งแต่สมัยก่อนและเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีความสำคัญของโลกแล้ว สำหรับอิสลามนั้นน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับท่านนบีมูฮัมหมัด ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญในศาสนามากก็ถือว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของโลกละคำว่าอิสลามนั้นมันมีความหมาย ศัพท์เดิมว่าสันติอันมีเอกลักษณ์นะมันมีความแตกต่างที่โดดเด่น แล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับศาสนิกชนของศาสนาอิสลามนั้นจะถูกเรียกว่ามุสลิมหลักคําสอนของศาสนาอิสลามนั้น จะถูกแบ่งไว้ 3 หลักก็คือหลักการศรัทธาหลักจริยธรรมและหลักปฏิบัติซึ่งแต่ละหลักมันก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นคำสอนในด้านต่างๆที่จะทำให้แต่ละคนนั้น