อัลลอหฺ ศาสดาของศาสนาอิสลาม

อัลลอหฺ ศาสดาของศาสนาอิสลาม

วันนี้เราจะพาท่านมาทำความรู้จัก ศาสดาของศาสนาอิสลาม นั้นก็คือ  อัลลอหฺ ที่เชื่อกันว่า พระนามของพระผู้เป็นเจ้า ผู้สร้างมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล พระองค์ทรงมีโดยไร้จุดเริ่มต้น และทรงมีอยู่นิรันดร์โดยไม่มีจุดจบ พระองค์แตกต่างกับทุกสรรพสิ่งอย่างสิ้นเชิง ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง มิต้องทรงพึ่งพาสิ่งใด พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์เดียว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกเหนือจากพระองค์

ตามความเชื่อของอิสลาม อัลลอฮ์ ทรงมีความสามารถในการบันดาลทุกสรรพสิ่ง ทรงรอบรู้โดยไม่จำกัดขอบเขต ทรงสดับฟังโดยมิต้องพึ่งโสต ทรงเห็นโดยมิต้องใช้สายตา ทรงมีชีวิตและทรงสามารถสื่อสารด้วยคำพูดโดยมิต้องใช้ลิ้น

อัลลอฮ์เป็นพระปฐมนามแห่งพระองค์ พระองค์ทรงมีพระนามอันวิจิตรอื่น ๆ อีกมากถึง 99 พระนาม ซึ่งบ่าวของพระองค์สามารถใช้นามเหล่านั้นเรียกพระองค์ได้
พระองค์ไร้เพศ ไร้ตัณหา ไม่มีคู่ครอง ไม่มีบุตร ไร้ภาคี ไม่มีรูปร่างตัวตน พระอัตมันแห่งพระองค์อยู่นอกเหนือกาละและเทศะ เพราะทั้งสองสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง พระองค์ทรงกำหนดระบบและปัจจัยของทุกสรรพสิ่ง อีกทั้งยังได้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดจบของสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างทั้งมวล

อัลลอหฺ คืออัตมันที่ทรงสิทธิในการได้รับการเคารพบูชาอย่างแท้จริง ไม่มีสิ่งใดอย่างเด็ดขาดที่ควรแก่การเคารพบูชานอกเหนือจากพระองค์
เป็นผู้นำศาสนาหรือโต๊ะอิหม่ามเป็นบุคคลที่พัฒนาชาวมุสลิมให้อยู่ในกรอบหรือประพฤติทำความดีจะต้องดูแลลูก ๆหลาน ๆ ในเขตที่ตนรับผิดชอบเพราะในศาสนาอิสลามโต๊ะอิหม่ามนี้จะต้อง ‘ตางงยาวับ’หมายถึง

รับผิดชอบในสิ่งที่สัปบุรุษทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกฉะนั้นแล้ว โต๊ะอิหม่ามจะต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้แก่มะมุงหรือลูกทีมในเขตที่ตนรับผิดชอบ และโต๊ะอิหม่ามจะต้องทำหน้าที่อบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมการปฏิบัติตนของศาสนาอิสลามอีกด้วย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านรานอ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ รับผิดชอบในเขตหมู่ ที่ ๘ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่งมาแล้ว ๗ ปี เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีนามว่านายแวดาโอะ แวหะยี มีบุตร ๒ คน ผู้หญิง ๑ คน ผู้ชาย ๑ คน นายแวดาโอะ แวหะยีจบการศึกษาสายสามัญสูงสุดระดับ ม.ศ.๓ จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ด้านศาสนาสูงสุดระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอิสลาม ณ ประเทศซาอุดีอาราเบียร ผลงานได้รับตำแหน่งพ่อดีเด่นระดับอำเภอในปัจจุบันเป็นอุสตะห์สอนวิชาศาสนาให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ