อิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกภายในปลายศตวรรษนี้

อิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกภายในปลายศตวรรษนี้

ศาสนาอิสลาม ตามการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี เปิดเผยว่า ในปี 2010 มุสลิมมีจำนวน 1.6 พันล้าน ประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลก (แต่สัดส่วนนี้ยังน้อยกว่าศาสนาคริสต์ ที่มีจำนวน 2.2 พันล้าน ประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลก) ในขณะนี้อิสลามเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากศาสนาคริสต์ แต่อิสลามเป็นกลุ่มศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ถ้าแนวโน้มยังคงต่อเนื่องเช่นนี้ ประชากรมุสลิมจะมีจำนวนมากกว่าคริสต์ภายในปลายศตวรรษนี้ ศูนย์วิจัยพิวระบุ

62 เปอร์เซ็นต์ของชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นประชากรขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย อินเดียปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน และตุรกี นักวิจัยพิวระบุ

ตามรายงานนี้ แม้ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก แต่ในปี ค.ศ.2050 อินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมใหญ่ที่สุด

ประชากรมุสลิมในยุโรปก็จะเพิ่มด้วยเช่นกัน โดยศูนย์วิจัยพิวคาดว่า 10 เปอร์เซนต์ของชาวยุโรปทั้งหมดจะเป็นชาวมุสลิมภายในปี 2050

รายานระบุว่า ปี 2015 ที่ผ่านมา มีมุสลิมทุกเพศทุกวัย 3.3 ล้านคนในสหรัฐฯ หรือประมาณ 1 เปอร์เซนต์ของประชากรสหรัฐ และภายในปี ค.ศ.2050 คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 2.1 เปอร์เซนต์ แซงหน้าชาวยิวที่เป็นศาสนาที่มีผู้นับถืออันดับ 2 ของสหรัฐในขณะนี้

การวิจัยอ้างว่า มี 2 ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของอิสลาม ประการแรกชาวมุสลิมมีบุตรมากกว่ากลุ่มศาสนาอื่นๆ ทั่วโลก โดยที่ผู้หญิงแต่ละคนมีค่าเฉลี่ยการมีบุตร 3.1 คน เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันที่มีค่าเฉลี่ย 2.3 คน

ประการที่สอง มุสลิมมีอายุเฉลี่ยอ่อนกว่ากลุ่มศาสนาอื่นๆ โดยในปี 2010 อายุเฉลี่ยของชาวมุสลิมทั้งหมดคือ 23 ปี หรืออายุน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิม 7 ปี

รายงานระบุด้วยว่า แม้การอพยพจะไม่ได้เปลี่ยนจำนวนประชากรโลก แต่ก็จะช่วยในการเพิ่มประชากรมุสลิมในบางภูมิภาค รวมทั้งอเมริกาเหนือและยุโรป