อิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกภายในปลายศตวรรษนี้

อิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกภายในปลายศตวรรษนี้