วันสำคัญต่างๆ ของศาสนาอิสลาม

ในทุกศาสนายอมมีวันที่เป็นวันสำคัญด้วยกันทุกๆศาสนา และวันนี้เรามาทำความรู้จักวันสำคัญของศาสนาอิสลามศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ศาสนาได เราก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ ส่วนในบทความนี้ผมขอนำเสนอในเรื่องของวันสำคัญทางศาสนาอิสลามกันนะ 1. วันอีดิ้ลอัฎฮา หรือจำได้ง่าย ๆ ก็คือวันรายอครับ วันรายอจะเป็นวันเฉลิมฉลอง เป็นวันแห่งการให้อภัยซึ่งกันและกัน ในวันรายอจะมีการละหมาดที่มีชื่อว่า ละหมาดอีด จะแตกต่างกับละหมาด 5 เวลาเป็นประจำทุกRead More

เสาหลัก 5 ประการ ของศาสนาอิสลามคืออะไร?

อิสลามเบื้องต้น เสาหลัก 5 ประการ ของศาสนาอิสลามคืออะไร? เสาหลักทั้งห้าของศาสนาอิสลามถือเป็นโครงสร้างชีวิตของชาวมุสลิม เสาหลักเหล่านั้นถือเป็นการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การละหมาด การให้ ซากัต (ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้) การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน และการไปแสวงบุญยังนครเมกกะห์สักครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับผู้ที่สามารถทำได้. การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธาคือการกล่าวด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าRead More

ศาสนาอิสลามที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ในขณะนี้อิสลามเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากศาสนาคริสต์ แต่อิสลามเป็นกลุ่มศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ถ้าแนวโน้มยังคงต่อเนื่องเช่นนี้ ประชากรมุสลิมจะมีจำนวนมากกว่าคริสต์ภายในปลายศตวรรษนี้ ศูนย์วิจัยพิวระบุ 62 เปอร์เซ็นต์ของชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นประชากรขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย อินเดียปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน และตุรกี นักวิจัยพิวระบุ ตามรายงานนี้ แม้ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกRead More

นายกฯ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม และชาวไทยมุสลิม จ.นราธิวาสแนวทางสันติวิธีเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยมีRead More

ผลงานพุทธศิลป์ภาคใต้ ศาสนาพุทธผสมผสานกับมัสยิดของศาสนาอิสลาม

 การดัดแปลงรูปแบบเจดีย์จุฬามณีของศาสนาพุทธผสมผสานกับมัสยิดของศาสนาอิสลามเกิดความเป็นเอกภาพของรูปแบบการจัดองค์ประกอบศิลป์ของรูปทรง และเทคนิคเชิงช่าง อันแสดงถึงสมาธิความสมดุล และการพึ่งพาอาศัย การอยู่ร่วมกันของคนในภาคใต้ ดังปรากฏจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดโคกเคียน จ.ปัตตานี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดชลธาราสิงเห จ.นราธิวาส ที่แสดงการนับถือตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อคติพราหมณ์ด้วยภาพการหามโลงศพ ซึ่งมีลักษณะเป็นพุ่มยอดพนมเตี้ย สัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ หรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จ.สงขลา ที่แสดงเรื่องราวที่มีความเป็นจริงตามสภาพแวดล้อม สังคม วิถีชีวิตRead More

หลักความเชื่อของศาสนา อิสลาม

สำหรับชาวอิสลามนั้นเขาจะมีความเชื่อ และความศรัทธาที่แตกต่างจากศาสนาอื่นอย่างสิ้นเชิง และขอบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีความเคร่งครัด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดเพราะนอกจากเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวศาสดาของเขาแล้ว เขายังปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆได้เป็นอย่างดีก็เพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี เพื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นและการทำตามหลักคำสอนที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน จะได้เป็นมุสลิมผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนอย่างแท้จริง ศรัทธาอัลเลาะห์ อย่างแรกเลยก็คือการมีศรัทธาแต่การมีศรัทธาในที่นี้ จำเป็นจะต้องมีการศรัทธาเพียงแค่อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้น เพราะถือว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่มีสิ่งที่รวมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เป็นผู้มีอำนาจสูงที่สุดเป็นผู้ที่อยู่ไปชั่วนิรันดร์เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ เชื่อมั่นในบรรดาศาสนทูต เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่เชื่อว่าถูกส่งมา โดยอัลเลาะห์เพื่อที่จะทำให้เหล่าศาสดา หรือผู้ที่นับถืออิสลามนั้นได้มารับรู้ข่าวสารต่างๆผ่านตัวRead More

เรื่องราวกระเป๋าสตางค์ 1 ใบ มุมมองที่เปลี่ยนไป กับศาสนาอิสลามของชายคนหนึ่ง

เมื่อเราพูดถึงศาสนาอิสลามนั้นในความคิดของบ้างกลุ่มก็อาจจะมองไปในแง่ร้าย และเรื่องราวนี้พูดถึง เร่ืองของชายหนุ่มที่มีทัศนคติของตน ต่อกลุ่มบุคคลหรือศาสนาดังกล่าวนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก ซึ่งไม่แน่ใจว่า ความรู้สึกนี้เกิดมาจากอะไร  อาจจะเกิดมาจากสื่อ และการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่มาจากทางฝากตะวันตกบางส่วนที่ปลุกเร้าความเกลียดชังต่อศาสนาอิสลาม หรือ เสนอข่าวที่สื่อถึงด้านที่ไม่ดี และโหดร้ายมาตลอดของชาวมุสลิมต่อสายตาชาวโลกในหลายสิบปีผ่านมา ซึ่งถ้าไม่โลกสวยจนเกินไป  คือเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจขกท  ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวประเทศมุสลิมที่จัดว่าเคร่งมากอีกประเทศหนึ่ง นั่นก็คือประเทศ UAE, AbuRead More

เสาหลัก 5 ประการ ของศาสนาอิสลามคือ?

เสาหลักทั้งห้าของศาสนาอิสลามถือเป็นการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การละหมาด การให้ ซากัต (ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้) การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน และการไปแสวงบุญยังนครเมกกะห์สักครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับผู้ที่สามารถทำได้ การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธาคือการกล่าวด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าว่า “La ilaha illa Allah, Muhammadur rasooluRead More

อิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกภายในปลายศตวรรษนี้

ศาสนาอิสลาม ตามการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี เปิดเผยว่า ในปี 2010 มุสลิมมีจำนวน 1.6 พันล้าน ประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลกRead More

การเข้าสุนัต(มาโซะยาวี) วิถีแห่งศาสนาอิสลาม

การเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี ( Masuk Jawi ) คือพิธีขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายมุสลิม ทำให้แก่เด็กชายที่มีอายุประมาณ 8 – 12 ปี เป็นการปฏิบัติตามซุนนะห์หรือวิถีดำเนินชีวิตของศาสนาอิสลาม ที่มีนบีมุฮัมหมัด-ศาสดาของศาสนาอิสลาม เป็นแบบอย่าง จึงมีชื่อเป็นทางการว่าการเข้าสุหนัต**Read More