สถาบัน ฮาลาล ม.อ. เสริมทัพฮาลาลไทย

ฮาลาล หมายถึงการอนุมัติหรืออนุญาตให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลาม… “อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล” จึงเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศผู้ส่งออกได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันตลาดอาหาร “ฮาลาลโลก” มีการเติบโตค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีชาวมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,800 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลก ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ที่ประมาณRead More

หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม หลักศรัทธา 6 ประการ ศาสนาอิสลาม

หลักศรัทธา 6 ประการ 1. ศรัทธาในพระองค์เดียว คือ อัลลอฮ ไม่ใช่พระอ้าหล่า อิสลามถือว่าในสากลจักรวาลทั้งหลายมีพระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว เป็นผู้สร้างสากลจักรวาลและเป็นผู้บริหารควบคุม โลกนี้มิใช่เกิดมาโดยบังเอิญ ถ้าเกิดโดยบังเอิญมันจะมีระเบียบแบบแผนในการโคจรไม่ได้ โลกและดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ได้หมุนโคจรอย่างมีระบบ รักษาตำแหน่งหน้าที่ของมันอย่างคงเส้นคงวานับเป็นเวลานานไม่รู้กี่ล้านปีRead More

นิกายชีอะฮ์ หรือชิเอฮ์ ในศาสนาอิสลาม

 นิกายนี้ใช้หมวกสีแดงเป็นสัญลักษณ์ นิกายนี้ได้แตกแยกออกมาจากนิกายซุนนี ตามประวัติกล่าวว่า พวกชีอะฮ์ถือว่าต่อจากกาหลิบอะลีมาแล้ว เชื้อสายของอาลีควรจะได้รับการแต่งตั้งหรือทำการเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าทางศาสนาอิสลามออกมาอีก เพราะเชื่อกันว่าสาวก ผู้สืบต่อจากอะลีย่อมเป็นผู้ที่ได้รับคำสอนของอะลีโดยตรง ควรจะได้มีการสืบต่อศาสนาบ้าง เมื่อสิ้นอะลีแล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะหาผู้สมควรมาเป็นหัวหน้าใหม่และให้ชื่อว่า อิหม่าม อันหมายถึง หัวหน้าสุเหร่าหรือมัสยิด ซึ่งเป็นผู้สืบต่อศาสนาจากนบีมุฮัมมัด นิกายชีอะฮ์นับถืออิหม่ามที่ถูกต้องจำนวน 12Read More

นิกายซุนนีย์ มุสลิมส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนีย์

ซุนนี คือนิกายในศาสนาอิสลาม มีชื่อเต็มในภาษาอาหรับว่า อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วะอัลญะมาอะฮ์  นิยมอ่านว่า อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์) เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในอิสลาม แบ่งเป็นสำนักหรือมัซฮับย่อย ๆ ออกเป็นหลายมัซฮับ แต่ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 4 มัซฮับ นอกจากนี้ยังมีมัซฮับมุสลิมซุนนีที่ไม่ยึดถือมัซฮับ เรียกตนเองว่า พวกซะละฟี ในสมัยการปกครองของยะซีด บินมุอาวิยะหฟิกฮ์ คำสั่งสอนแห่งอัลกุรอานและแห่งศาสนทูตถูกละทิ้งRead More

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปฏิรูปกฎหมาย เพิ่มบทลงโทษครอบครัวที่สังหารผู้หญิง

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้เพิ่มบทลงโทษการสังหารผู้หญิงโดยสมาชิกในครอบรัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายอิสลามของประเทศรัฐบาลยูเออีระบุว่า จะยกเลิกกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้พิพากษาผ่อนผันบทลงโทษการสังหารเช่นนั้นการสังหารที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการฆาตกรรมผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ญาติพี่น้อง รัฐบาลยูเออีบอกว่า นับจากนี้เป็นต้นไป อาชญากรรมเช่นนี้จะถูกปฏิบัติเหมือนกับการฆาตกรรมกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ระบุว่า แต่ละปีมีผู้หญิงทั่วโลกหลายพันคนถูกฆ่าเพราะพวกเธอถูกมองว่าสร้างความอับอายให้แก่วงศ์ตระกูลจากข้อกล่าวหาต่าง ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ซึ่งเป็นข้ออ้างในการสังหารผู้หญิงRead More

สหรัฐได้ลงความเห็นว่าการปราบปรามของรัฐบาลจีนต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ถือว่าเป็นการ “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐได้ลงความเห็นว่า การปราบปรามของรัฐบาลจีนต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ถือว่าเป็นการ “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”การประกาศดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งมีความตึงเครียดอยู่แล้วในหลายๆ ด้านท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ ก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดนในคืนวันพุธนี้ นายปอมเปโอระบุว่า จีนภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ดำเนินการ “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมอุยกูร์เป็นส่วนใหญ่และชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆ”Read More

ชาวคริสต์และมุสลิมจับมือบูรณะเมืองโบราณของอิรักที่ถูกไอเอสทำลาย

ใจกลางเมืองโมซูล เมืองใหญ่อันดับ 2 ของอิรัก ยังเต็มไปด้วยซากปรักหักพังหลังทำสงครามยึดเมืองคืนมาจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐอิสลาม หรือไอเอส เมื่อ 3 ปีก่อน ตอนนี้ โครงการของสหประชาชาติที่ชื่อ “ฟื้นฟูจิตวิญญาณของโมซูล” (Reviving the SpiritRead More

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดตัวหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สร้างมิติใหม่วงการศึกษา เปิดตัวหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) บูรณาการตามหลักการฮาลาลที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของมุสลิม โดยเป็นหลักสูตรแรกของไทย มุ่งผลิตบุคลากรตอบโจทย์ธุรกิจด้านฮาลาลแบบครบวงจร เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเรียนรู้ 2 รุ่นต่อปีRead More

หลักศรัทธา เสาหลักแห่งศาสนาอิสลาม

อิสลามถือว่าในสากลจักรวาลทั้งหลายมีพระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียว เป็นผู้สร้างสากลจักรวาลและเป็นผู้บริหารควบคุม โลกนี้มิใช่เกิดมาโดยบังเอิญ ถ้าเกิดโดยบังเอิญมันจะมีระเบียบแบบแผนในการโคจรไม่ได้ โลกและดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ได้หมุนโคจรอย่างมีระบบ รักษาตำแหน่งหน้าที่ของมันอย่างคงเส้นคงวานับเป็นเวลานานไม่รู้กี่ล้านปี โดยที่มันไม่เคยได้ชนกันเลย นี่ต้องแสดงว่ามีผู้บริหาร และต้องมีผู้ควบคุมมัน 1.ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮของพระองค์ มลาอีกะฮ คือ ผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับศาสดาทั้งหลายRead More

รู้หรือไม การแต่งงานในศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนั้นก็คงมองภาพไม่ออกว่า การแต่งงานของบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นเป็นอย่างไร วันนี้เรามารู้ไปพร้อมกันกับบทความที่ท่านจะได้อ่าน เพราะเป็นประโยนช์และความรู้ศาสนาอิสลามนั้นจะมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนนั่นเอง คือ การสู่ขอ การหมั้ง และถึงจะเป็นขั้นตอนของการแต่งงานนั่นเอง เพราะการแต่งงานนั้นถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความหมายและมีความสำคัญมากกับคู่บ่าวสาวที่ได้ถูกบัญญัติไว้ตามหลักศาสนา นอกจากนั้นในพิธีแต่งงานก็ไม่นิยมจัดขึ้นในช่วงพิธีฮัจญ์ ขั้นตอนการแต่งงานตามหลักสำคัญของอิสลาม ขั้นการสู่ขอ ในอดีตการนั้นในส่วนของการสู่ขอเจ้าสาวนั้นRead More