พิธีกรรมการไถ่บาปของศาสนาอิสลาม

ขึ้นชื่อว่าบาปไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาใดก็ตาม สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งกับการเกิดมาเพราะการทำบาปมันหมายถึงการกระทำในสิ่งที่ผิดไปจากความดี แม้บางเรื่องอาจไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไร แต่ความรู้สึกของผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ได้รับรู้คงไม่ได้รู้สึกดีอย่างแน่นอน ซึ่งการลบล้างบาปในแต่ละศาสนาเองก็จะมีแนวทางการสอนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงว่าบาปที่ทำจะหลุดพ้นแต่มันก็คงทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่มากก็น้อย ความหมายและองค์ประกอบของบาปในศาสนาอิสลาม  บาปในทางศาสนาอิสลาม หมายถึง การกระทำใดๆ ก็ตามทั้งในด้านปฏิบัติหรือด้านความคิดที่มีการล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าทุกข้อที่ทำผิดจะเป็นบาปทั้งหมด เพราะการจะพิจารณาจริงๆ ว่าการกระทำในแต่ละสิ่งที่ได้ทำลงไปเป็นบาปหรือไม่มันพิจารณาได้จากในส่วนของเจตนาที่มนุษย์ได้กระทำลงไป พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือRead More