เยรูซาเลม..มหานครศักดิ์สิทธิ์ 3 ศาสนา

พื้นที่ตรงนี้ คือ 1 ใน “ชุมชน” ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์…มีปริศนา-มหัศจรรย์-เสน่ห์ ที่คนทั่วโลกต้องการให้สำรวจ ขุดค้น ล่าความจริง เป็น “พื้นที่แย่งชิง” นับพันปี …ที่ต้องสังเวยกันด้วยชีวิตที่นี่คือ ขุมทรัพย์ทางศาสนาและวัฒนธรรมอายุหลายพันปีที่ชาวยิวยืนยันความเป็นเจ้าของหนักแน่น เรื่องของRead More