การเข้าสุนัต(มาโซะยาวี) วิถีแห่งศาสนาอิสลาม

การเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี ( Masuk Jawi ) คือพิธีขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายมุสลิม ทำให้แก่เด็กชายที่มีอายุประมาณ 8 – 12 ปี เป็นการปฏิบัติตามซุนนะห์หรือวิถีดำเนินชีวิตของศาสนาอิสลาม ที่มีนบีมุฮัมหมัด-ศาสดาของศาสนาอิสลาม เป็นแบบอย่าง จึงมีชื่อเป็นทางการว่าการเข้าสุหนัต**Read More

ความสวยงามมัสยิดร็อคแอนด์อัลอักซอ, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์

ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ก็ต้องสถานที่ยึดจิตใจ รวมเป็นถึงศาสนาอิสลาม ที่สถานที่ประกอบพิธีต่างๆ ก็ต้องมีความสวยงาม เพื่อให้บุคคลมาเกิดความสวยงามและสบายใจ วันนี้เรามาดูมัสยิดร็อคแอนด์อัลอักซอ, กรุงเยรูซาเล็ม, อิสราเอลและดินแดนปาเลสไตน์ ที่ถือว่ามีความสวยงามากอีกทีหนึ่ง โดมสีทองตั้งอยู่เหนือหินบน Temple Mount / AlRead More

ศาสนาอิสลามในเกาหลี

เกาหลีใต้ มีผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวนเพียงราวๆ 35,000 คน ซึ่งชาวมุสลิม (ทั้งที่เป็นชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่นับถืออิสลาม) ในเกาหลีมักรวมตัวกันอยู่ในบริเวณมัสยิดที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 ในกรุงโซล โดยมัสยิดนี้ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างจากกลุ่มเผยแพร่ศาสนาอิสลามแห่งมาเลเซียร่วมกับชาติอิสลามอื่นๆ ส่วนในเกาหลีเหนือ ไม่พบผู้นับถือศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเกาหลีเหนือเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ ซึ่งไม่สนับสนุนการนับถือศาสนาใดๆในประเทศRead More

รูปแบบความรักใน ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เมื่อบุคคลภายนอกมองเข้าไปก็จะรู้สึกว่า การแสดงออกความรักในศาสนาอิสลาม ดูค่อยข้างไม่เปิดเผย และค่อนข้างจะเข้มงวด ยิ่งความรักของหนุ่มสาว ความรัก คือ ความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป็นแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม ฉะนั้นมนุษย์เรามีความรู้สึกหลากหลายรูปแบบเช่น ความรัก ความเศร้า ความทุกข์ เป็นต้น 1. รักอัลลอฮฺ การรักอัลลอฮฺ เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา และมุสลิมและผู้ศรัทธาทุกๆ คนจำเป็นต้องมีความรักต่อพระเจ้า มากกว่าตัวของเขาเอง มากกว่าบิดามารดาของเขา มากว่าลูกเมียของเขา และมากกว่าทรัพย์สินเขาเขาและมนุษย์ทุกๆ คน และแน่นอนใครก็ตามที่เขานั้นรักสิ่งอื่นมากกว่าอัลลออฺและร่อซูล แน่นอนจะมีการลงโทษจากพระองค์ อัลลอฮฺ ตรัสว่า 2. รักท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม    Read More

สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวคาวเหม็นคลุ้งทั่วเมืองเกี่ยวกับ “คู่สามีภรรยาคนดัง นับถือศาสนาอิสลาม แต่มีมือที่สามมาเกี่ยวพัน” หลายคนสงสัย หลายคนข้องใจว่า “หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอมให้มีภรรยาที่ 2 หรือมีกิ๊ก สามีจะกระทำผิดตามหลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่? กรณีที่ 1 : สาเหตุที่ศาสนาอิสลามRead More

ไวรัสโคโรนา: จุฬาราชมนตรี แนะเรื่องการสลาม-งดอาบน้ำศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโควิด-19

21 มี.ค.) สำนักจุฬาราชมนตรีเผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ชาวมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยได้ปฏิบัติตามเพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือรัฐบาลจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศดังกล่าวแนะนำให้ชาวมุสลิมงดการทักทาย (สลาม) ด้วยการสัมผัสมือRead More

มุสลิมเพื่อสันติ ค้าน “กฎหมายคู่ชีวิต” สุดตัว ลั่นทำลายศีลธรรม-ประเทศไม่สงบ

มูลนิธิอิสลามเพื่อสันติ ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อช่วงที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้ เพราะมองว่าจะเป็นการทำลายสถาบันครอบครัว และขัดต่อหลักศีลธรรมอันดี “มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ (มมส.) จึงขอคัดค้านกฎหมายคู่ชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะเล็งเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ระบุ “กฎหมายฉบับนี้อาจทำให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมสลายทางสังคม ศีลธรรมอันดีงาถูกทำลายRead More

สงครามครูเสด 4 ครั้ง ไม่ใช่เหตุขัดแย้งทางศาสนา แต่อำนาจ-ผลประโยชน์มีเอี่ยว

สงครามครูเสดนั้นคนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม เพื่อแย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือ นครเยรูซาเลม ที่ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของ 2 ศาสนาดังกล่าว ซึ่งบรรดาประเทศที่อ้างศาสนาทั้ง 2 ศาสนานี้ต่างผลัดกันเข้ายึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นความปรารถนาที่บรรดาสันตะปาปาผู้เป็นประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิก ต้องการจะขยายอำนาจเข้าไปเหนือคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ของจักรวรรดิไบแซนไทน์เท่านั้นเอง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรู้จักจักรวรรดิโรมันก่อนจึงจะเข้าใจเรื่องสงครามครูเสด เดิมทีจักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาลที่มีอำนาจแผ่ไพศาลไปในทั้ง 3Read More

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและการทำลาย จริงหรือไม?

ท่ามกลางความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบันนั้น ได้ทำให้เกิดคำถามว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและการทำลายไปเสียแล้วกระนั้นหรือ?แน่นอนว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้น โลกมุสลิมเป็นโลกของพหุสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาที่ปกครองโลกนับแต่ใจกลางเอเชียไปจนถึงแหลมไอบีเรียนในสเปน จนทำให้โลกมุสลิมกลายเป็นโลกอารยธรรมที่รุ่มรวยและมั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนับพันปี และแน่นอนว่าสาเหตุที่ทำให้ศาสนาอิสลามกลายเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจได้ถึงเพียงนั้นก็ไม่ได้มาจากการใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นหลักขันติธรรมที่ชาวมุสลิมมีต่อคนต่างศาสนาด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในศาสนาที่ชาวมุสลิมให้การยอมรับมากที่สุดมานับตั้งแต่ยุคศาสดาก็คือคริสตศาสนานั้นเองสำหรับเนื้อความที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้่คือ “พันธสัญญา” ที่นบีมูฮัมหมัดได้มีต่อบาทหลวงแห่งโบสถ์เซนต์แคทเธอรีนบนยอดเขาซีนาย (Saint Catherine’s Monastery) ในประเทศอียิปต์ อันมีเนื้อความว่าท่านจะปกป้องเหล่าคริตชนจากภัยอันตรายทั้งหลาย ซึ่งเนื้อความในพันธสัญญานี้ได้ถูกเขียนขึ้นโดยอาลีRead More

อัลลอหฺ ศาสดาของศาสนาอิสลาม

วันนี้เราจะพาท่านมาทำความรู้จัก ศาสดาของศาสนาอิสลาม นั้นก็คือ  อัลลอหฺ ที่เชื่อกันว่า พระนามของพระผู้เป็นเจ้า ผู้สร้างมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล พระองค์ทรงมีโดยไร้จุดเริ่มต้น และทรงมีอยู่นิรันดร์โดยไม่มีจุดจบ พระองค์แตกต่างกับทุกสรรพสิ่งอย่างสิ้นเชิง ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง มิต้องทรงพึ่งพาสิ่งใดRead More